Course sections

1
អ្វីជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពី សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌?
2
ហេតុអ្វីបានជាកើតមានកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនេះ?
3
កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ មានសារៈសំខាន់ អ្វីខ្លះ?
4
ចូរពន្យល់ពីទំនាក់ទំនងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិជាមួយនឹងទស្សនវិស័យពុទ្ធសាសនាស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌។
5
ទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាចែកជាប៉ុន្មាន?
6
តើការវៀចាកអបាយមុខ៤ដែលនាំឲ្យសូន្យទ្រព្យមានអ្វីខ្លះ?
7
តាមព្រះពុទ្ធសាសនាបានណែនាំឲ្យប្រកាន់នូវសេចក្ដីសុខប៉ុន្មានប្រការ?អ្វីខ្លះ?
8
តាមពុទ្ធសាសនាជិវិតមនុស្សតែងប្រព្រឹត្ដទៅតាមទ្វារបី។ តើទ្វាទាំងបីនោះមានអ្វីខ្លះ? ចូររៀបរាប់។

សេចក្ដីប្រកាសអំពីសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

អ្វីជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពី សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងវប្បធម៌?

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពី សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច  សង្គម និងវប្បធម៌ជាកិច្ចព្រម​ព្រៀង​មួយ ដែលតភ្ជាប់កាតព្វកិច្ចអនុវត្ត​ដែលផ្ដល់អានុភាព​គតិយុត្តិ​ពេញ​លេញដល់ សិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច​វប្បធម៌ដូចមានចែងក្នុងសេចក្ដីប្រកាសជាសកលស្ដី​អំពី​សិទ្ធិមនុស្ស និងជាគ្រឹះ នៃសេរីភាព យុត្តិធម៌ និងសន្តិភាពក្នុងពិភពលោក។