Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ផែនដីវិទ្យា

ជំពូកទី៤៖ បរិស្ថាន មេរៀនទី៤៖ សកម្មភាពមនុស្សនិងការប្រែប្ […]
4 មេរៀន
បញ្ចីចូលចិត្ត
ឥតគិតថ្លៃ
ជំពូកទី៤៖ បរិស្ថាន មេរៀនទី៣៖ ប្រវត្ដិនៃការប្រែប្រួលបរិស […]
3 មេរៀន
បញ្ចីចូលចិត្ត
ឥតគិតថ្លៃ
ជំពូកទី៤៖ បរិស្ថាន មេរៀនទី២៖ ស្ថានប្រព័ន្ធ សំណួរ ចម្លើយ […]
4 មេរៀន
បញ្ចីចូលចិត្ត
ឥតគិតថ្លៃ
ជំពូកទី៤៖ បរិស្ថាន មេរៀនទី១៖ ការស្វែងយល់ពីបរិស្ថាន សំណួ […]
4 មេរៀន
បញ្ចីចូលចិត្ត
ឥតគិតថ្លៃ
ជំពូកទី២៖ ទឹកលើភពផែនដី មេរៀនទី១៖ វដ្ដទឹក មេរៀនសង្ខេប វដ […]
5 មេរៀន
បញ្ចីចូលចិត្ត
ឥតគិតថ្លៃ
ជំពូកទី៣៖ មណ្ឌលអាកាសអាកាសធាតុនិងធាតុអាកាស មេរៀនទី១២៖ កង […]
4 មេរៀន
បញ្ចីចូលចិត្ត
ឥតគិតថ្លៃ
ជំពូកទី៣៖ មណ្ឌលអាកាសអាកាសធាតុនិងធាតុអាកាស មេរៀនទី១០៖ បា […]
3 មេរៀន
បញ្ចីចូលចិត្ត
ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទាំងទឹកកកសាបធំៗប៉ុនៗភ្នំ ដាច់ចេញពីផែនទឹកកកអណ្តែតក្នុង […]
1 មេរៀន
បញ្ចីចូលចិត្ត
ឥតគិតថ្លៃ
ផែនដីវិទ្យា
ឥតគិតថ្លៃ
ជីវម៉ាស គឺជារូបធាតុសរីរាង្គនៃសត្វ និងរុក្ខជាតិ ។
1 មេរៀន
បញ្ចីចូលចិត្ត
ឥតគិតថ្លៃ
ផែនដីវិទ្យា
ឥតគិតថ្លៃ
ថាមពលនុយក្លេអ៊ែ ជាថាមពលដែលស្ថិតនៅក្នុងអាតូម មានអនុភាពខ្ […]
1 មេរៀន
បញ្ចីចូលចិត្ត
ឥតគិតថ្លៃ