News & Events

រៀនភាសាអង់គ្លេស​​​​ EasyEasy English part 3 (និយាយខ្មែរ)
សិក្សាភាសាអង់គ្លេស​​​​ជាមួយមេរៀនជាវីដេអូរនៅទីនេះ លោកអ្នកនឹងអាចរៀនបានយ៉ាងងាយស្រួលដូចគ្រូបង្រៀនទៅឯសាលាដែរ។
មើលការបង្រៀនក្នុងវីដេអូរខាងក្រោម៖

​សូមទស្សនាការបង្រៀនក្នុងវីដេអូរខាងក្រោម៖