News & Events

រៀនភាសាអង់គ្លេស​​​​ Easy Easy English Part 2 (និយាយខ្មែរ)
សិក្សាភាសាអង់គ្លេស​​​​ជាមួយមេរៀនជាវីដេអូរនៅទីនេះ លោកអ្នកនឹងអាចរៀនបានយ៉ាងងាយស្រួលដូចគ្រូបង្រៀននៅឯសាលាដែរ។
មើលការបង្រៀនក្នុងវីដេអូរខាងក្រោម៖
រៀនភាសាអង់គ្លេស​​​​ Easy Easy English Part 2 (និយាយខ្មែរ)