News & Events

សំណួរទីៈ ១០. ចូរពន្យល់ការអប់រំប្រកបដោយចីរភាព ?
ចម្លើយៈ
ការអប់រំប្រកបដោយចីរភាព គឺជាការអភិវឌ្ឍដែលមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ របស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ ការអភិវឌ្ឍនេះត្រូវមានលក្ខខ័ណ្ឌដូចតទៅ៖
• សេដ្ឋកិច្ចៈ កសិកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម គមនាគមន៍ ឧស្សាហកម្ម
• សង្គមមានៈ គ្រួសារ សហគមន៍ និងច្បាប់ផ្សេងៗ
• វប្បធម៌ៈ វប្បធម៌សង្គម និង វប្បធម៌ធម្មជាតិ
• បរិស្ថានៈ បរិស្ថានសង្គម និង បរិស្ថានវប្បធម៌