News & Events

សំណួរៈ
តើសំបុត្រមរណៈភាពផ្តល់អត្ថប្រយោជន័អ្វីខ្លះ

ចម្លើយៈ
សំបុត្រមរណៈភាពផ្តល់អត្ថប្រយោជន័ដូចជា៖
• បញ្ជាក់ពីជំងឺកាមរោកវិនិច្ឆ័យ អាចដឹងពីមូលហេតុមរណៈភាព
• ទទួលបានកេមរតកស្របច្បាប់
• អាចរៀបការថ្មីស្របច្បាប់
• អាចដឹងពីចំនូលប្រជាជនក្នុងប្រទេស និងចំនូលអាយុជាមធ្យមរវាងបុរសនិតស្រ្តី។
ដូចនេះ សំបុត្រមរណៈភាពអាចធ្វើក្នុងរយៈ 15ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមរណៈ។