News & Events

សំណួរ
ដើម្បីជ្រើសរើសមុខរបរឬការងារមួយសម្រាប់អនាគត តើគប្បីពិចារណាលើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយៈ
ដើម្បីជ្រើសរើសមុខរបរឬការងារមួយសម្រាប់អនាគត គប្បីពិចារណាលើលក្ខខណ្ឌដូចជា៖
១. សម្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ

 • ត្រូវយល់ស្គាល់ពីសម្ថភាពជំនាញឯកទេសរបស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់លាស់ជាមុនសិន
 • ត្រូវប្រាកដក្នុងខ្លួនថានឹងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះ ធ្វើបានក្នុងកម្រឹតណាខ្លះ មានបទពិសោធន៌កម្រឹតណាក្នុងមុខជំនាញ ព្រោះបើការងារមិនត្រូវមុខជំនាញវានឹងនាំទៅបរាជ័យពុំរីកចម្រើនឡើយ

២. ឧបនិស្ស័យឬចំណង់ចំនូលចិត្ត

 • ត្រូវពិចារណាលើនិស្ស័យពីកំណើតពីចំណង់ចំណូលចិត្តផ្ទាល់របស់យើង ព្រោះថាអ្វីដែលចង់គឹយើងមានសទ្ធភាព តែអ្វីដែលមិនចង់គឺមិនអាចធ្វើបានឡើយ
 • ជាពិសេសពិចារណាថាតើមុខជំនាញមុខរបរឬការងារ ដែលយើងជ្រើសរើសយកនោះស្របនឹងនិស្ស័យរបស់យើងឬទេ

៣. ប្រភពធនធាន

 • ត្រូវចេះប៉ាន់ប្រមាណពីប្រភពធនធានដែលយើងមានជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាជីវៈមុខរបរដែលយើបម្រុងនឹងជ្រើសរើសយក ហើយថ្លឹងថ្លែងមើលថាតើអាចទៅរួចឬអត់
 • គិតពីសមត្ថភាពចំណេះដឹង កម្រឹតបច្ចេកទេសទ្រព្យសម្ភារៈថវិកាសុខភាពរួមទាំងពេលវេលាផងថាតើយើងអាចទ្រោលការងារនោះបានឬទេនិងបានក្នុងកម្រឹតណា

៤. ច្បាប់សង្គមឬឧត្តមគតិសង្គម

 • គ្រប់ការងារដែលយើមានលទ្ធភាពធ្វើបាន ហើយយើងនឹងបម្រុងជ្រើសរើសយកនោះគប្បីជាការងារឬមុខរបរស្របច្បាប់ស្របឧត្តមគតិសង្គម ទើបការងារឬមុខរបរមាន

ស្ថិរភាពនិងរីកចម្រើន នេះជាប្រការសំខាន់ព្រោះបើគេប្រកបមុខរបរឬធ្វើការងារណាមួយមិនស្របច្បាប់ ផ្ទុយពីឧត្តមគតិសង្គមនោះនឹងត្រូវមានទោសឬសង្គមរារាំងនាំឲ្យមានផលវិបាកអាក្រក់
៥. ស្ថានភាពសង្គមឬស្ថានភាពទីផ្សារ

 • ត្រូវសិក្សាពីតម្រូវការរបស់ទីផ្សារពលកម្ម ឬតម្រូវការនៃការផ្គត់ផ្គង់ថែមទៀតបើពុំនោះទេយើងពុំអាចសម្រេចគោលដៅនៃជីវិតបានឡើយព្រោះពីមូយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់មនុស្សពីមួយសតវត្សរ៍ទៅមួយសតវត្សរ៍តម្រូវការទីផ្សារពលកម្មក៏ដូចជាតម្រូវផ្គត់ផ្គង់តែងប្រែប្រួលនិងអភិវឌ្ឍជានិច្ច
 • បង្កើតសមត្ថភាពអោយឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃសតវត្សរ៍ជាប្រការចាំបាច់

*បញ្ជាក់៖

 • យើងខ្ញំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់គ្រាន់តែជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ
 • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ
 • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕

សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា!