Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ជំពូកទី៣ :ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ , មេរៀនទី៣៖ ស្ថាប័នកំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនសង្ខេប ពន្យល់ពាក្យ សំណួរ ចម្លើយ​ វិញ្ញាសាប្រឡង

ជំពូកទី៣ :ការចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍

មេរៀនទី៣៖ ស្ថាប័នកំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ពន្យល់ពាក្យ

 • អសកល
 • វរជន
 • គណនីរដ្ឋបាល

សំណួរ ចម្លើយ

 • តើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្លកាត់ប៉ុន្មានសម័យកាលហើយ?
 • តើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចែកអំណាចជាប៉ុន្មាន?ចូរពន្យល់អំណាចនិមួយៗ។
 • អ្វីជាស្ថាបន័? ចូរលើកឧទាហរណ៌មកបញ្ជាក់។
 • ចូររៀបរាប់ពីការបង្កើតស្ថាបន័តុលាការកម្ពុជា?
 • ចូររៀបរាប់ពីការបង្កើតស្ថាបន័រដ្ឋសភា?
 • តើរដ្ឋសភាមានតួនាទីអ្វីខ្លះ?
 • តើរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីអ្វីខ្លះ?
 • តើតុលាការមានតួនាទីអ្វីខ្លះ?
 • តើព្រឹត្តសភាមានតួនាទីអ្វីខ្លះ? តើព្រឹទ្ធសភាមានអាណត្តប៉ុន្មានឆ្នាំ?

 

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាសង្គម សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

សំណួរ ចម្លើយ

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 4
មេរៀន: 12