Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ជំពូកទី៤៖ ដង្ហើមនិងដំណឹកនាំ , មេរៀនទី១៖ ប្រដាប់ដង្ហើម

ជំពូកទី៤៖ ដង្ហើមនិងដំណឹកនាំ

មេរៀនទី១៖ ប្រដាប់ដង្ហើម

នៅក្នុងមេរៀននេះរួមមានសំណួរ ចម្លើយទៅលើខ្លឹមសារដូចជា

 • ភាវៈរស់ប្រើប្រាស់ O2
 • នាទីប្រដាប់ដង្ហើម
 • ប្រដាប់ដង្ហើម

សំណួរ ចម្លើយ ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី៨

 • តើឧស្ម័នសំខាន់ដែលភាវៈរស់ត្រូវការចាំបាច់គឺអ្វី?
 • ចូរប្អូនរកឧទាហណ៍ខ្លះពីភាវៈររស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នO2។
 • ប្រសិនបើគ្មានខ្យល់ទេ តើជីវិតនៅលើផែនដីដូចម្តេច?
 • តើប្រដាប់ដង្ហើមមាននាទីដូចម្តេច?
 • តើរូបផ្គុំប្រដាប់ដង្ហើមមនុស្សមានអ្វីខ្លះ?
 • តើផ្លូវដង្ហើមមានអ្វីខ្លះ?
 • តើរោមច្រមុះមាននាទីដូចម្តេច?
 • តើទម្រង់បន្ទាប់បន្សំដែលជួយក្នុងចលនាដង្ហើមមានអ្វីខ្លះ?

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាគោលជីវវិទ្

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 29
មេរៀន: 8