Khmerrean.com

ជំពូកទី៣៖ បរិស្ថានធម្មជាតិ , មេរៀនទី២៖ ដំណឹកនាំក្នុងរុក្ខជាតិមានសរសៃនាំ

ជំពូកទី៣៖ បរិស្ថានធម្មជាតិ

មេរៀនទី២៖ ដំណឹកនាំក្នុងរុក្ខជាតិមានសរសៃនាំ

នៅក្នុងមេរៀននេះរួមមានសំណួរ ចម្លើយទៅលើខ្លឹមសារដូចជា

 • ដំណឹកនាំក្នុងរុក្ខជាតិគ្មានសរសៃនាំ
 • ដំណឹកនាំក្នុងរុក្ខជាតិមានសរសៃនាំ

សំណួរ ចម្លើយ

 • តើដំណឹកនាំជាអ្វី?
 • ដូចម្ដេចដែលហៅថារុក្ខជាតិគ្មានសរសៃនាំ ? តើវាដឹកនាំអាហារដូចម្តេច?
 • ចូររកឈ្មោះរុក្ខជាតិគ្មានសរសៃនាំអោយបានចំនួនបី។
 • តើរុក្ខជាតិមានសរសៃនាំដឹកនាំអាហារដូចម្តេច?
 • តើប្រព័ន្ធដំណឹកនាំរុក្ខជាតិមានសរសៃនាំចែកចេញជាប៉ុន្មាន?អ្វីខ្លះ?
 • តើបំពង់ស៊ីឡែងនិងផ្លូអែមស្ថិតនៅកន្លែងណានៃរុក្ខជាតិ?
 • តើស៊ីឡែមនិងផ្លូអែមមាននាទីដូចម្តេច?
 • ចូរពណ៌នាសង្ខេបពីសម្រូបទឹក អំបិលខនិចនិងស្ករចំពោះរុក្ខជាតិមានសរសៃនាំ?
 • ដូចម្តេចហៅថារំភាយចំហាយទឹក?
 • តើស្តូម៉ាតជាអ្វី?
 • តើបាតុភូតរំភាយចំហាយទឹកមានសារប្រយោជ៍អ្វីចំពោះរុក្ខជាតិ?
 • ចូរនិយាយពីដំណឹកនាំអាហាររបស់រុក្ខជាតិ។
 • ហេតុអ្វីបានជាគេចូលចិត្តដាំដើមឈើនៅទីកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់?

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាគោលជីវវិទ្

សំណួរ ចម្លើយ

1
តើដំណឹកនាំជាអ្វី?
2
ដូចម្ដេចដែលហៅថារុក្ខជាតិគ្មានសរសៃនាំ ? តើវាដឹកនាំអាហារដូចម្តេច?
3
ចូររកឈ្មោះរុក្ខជាតិគ្មានសរសៃនាំអោយបានចំនួនបី។
4
តើរុក្ខជាតិមានសរសៃនាំដឹកនាំអាហារដូចម្តេច?
5
តើប្រព័ន្ធដំណឹកនាំរុក្ខជាតិមានសរសៃនាំចែកចេញជាប៉ុន្មាន?អ្វីខ្លះ?
6
តើបំពង់ស៊ីឡែងនិងផ្លូអែមស្ថិតនៅកន្លែងណានៃរុក្ខជាតិ?
7
តើស៊ីឡែមនិងផ្លូអែមមាននាទីដូចម្តេច?
8
ចូរពណ៌នាសង្ខេបពីសម្រូបទឹក អំបិលខនិចនិងស្ករចំពោះរុក្ខជាតិមានសរសៃនាំ?
9
ដូចម្តេចហៅថារំភាយចំហាយទឹក?
10
តើស្តូម៉ាតជាអ្វី?
11
តើបាតុភូតរំភាយចំហាយទឹកមានសារប្រយោជ៍អ្វីចំពោះរុក្ខជាតិ?
12
ចូរនិយាយពីដំណឹកនាំអាហាររបស់រុក្ខជាតិ។
13
ហេតុអ្វីបានជាគេចូលចិត្តដាំដើមឈើនៅទីកន្លែងដែលមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់?

ជាអ្នកទីមួយដែលផ្តល់មតិយោបល់។

សូម ចូលគណនី ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
បញ្ជីចូលចិត្ត
មេរៀន: 13