Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

អ្តើពីរ៉ាមីតអាយុប្រជាជនក្នុងប្រទេសលូតលាស់មានទំរង់ដូចម្តេច?

ពីរ៉ាមីតអាយុប្រជាជនក្នុងប្រទេសលូតលាស់មានបាតក្រោមរួមខ្លាំង ហើយកំពូលរីកជាលំដាប់ដែលគេហៅថា “ទំរង់ប្រជាជនចាស់” ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1