Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ហេតុអ្វីបានជាអរម៉ូនភ្ញោចតែកោសិកាគោលដៅ ?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

បានជាអរម៉ូនភ្ញោចតែកោសិកាគោលដៅ ព្រោះកោសិកាគោលដៅមានធ្មូលនៅលើភ្នាសកោសិកា ។ ធ្មូលកោសិកាគោលដៅមានទម្រង់របស់អរម៉ូន ដែលបង្កើតបានជាចម្រុះធ្មូល ។ សារធាតុនេះហើយដែលធ្វើអោយកោសិកាគោលដៅឆ្លើយតបនិងអំពើរបស់អរម៉ូន ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1