Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ហេតុអ្វីបានជាស្លឹករុក្ខជាតិភាគច្រើន ផ្ទៃលើស្លឹកមានពណ៌បៃតងចាស់ជាងផ្ទៃខាងក្រោម ?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

បានជាស្លឹករុក្ខជាតិភាគច្រើន ផ្ទៃលើស្លឹកមានពណ៌បៃតងចាស់ជាងផ្ទៃខាងក្រោមព្រោះ មេសូភីលប៉ាលីសាតមានផ្ទុកក្លរ៉ូប្លាស់ ច្រើនជាងមេសូភីលស្ពោតធ្វើឲ្យចាតិពណ៌បៃតង់ផ្ទៃខាងលើស្លឹកលើ ច្រើនបៃតងផ្ទៃស្លឹកខាងក្រោម ។​

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1