Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ហេតុអ្វីបានជាបរិមាណថាមពលកាន់តែថយចុះបន្តិចម្តងៗនៅតាមលំដាប់អ្នកស៊ីនីមួយៗ ?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

បានជាបរិមាណថាមពលកាន់តែថយចុះបន្តិចម្តងៗនៅតាមលំដាប់អ្នកស៊ីនីមួយៗព្រោះបរិមាណថាមពលប្រហែល ៩០ភាគរយ ត្រូវបានអ្នកលំដាប់នីមួយៗប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាពផ្សេងៗនៃជីវិត ហើយនៅសល់ក្នុងសារពាង្គកាយប្រហែលជា១០ភាគរយដែលត្រូវផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកស៊ីលំដាប់បន្តទៀត ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1