Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ហេតុអ្វីបានជានគរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា ឈប់ដំណើរការចាប់ពីដំណាចទសវត្សន៍ឆ្នាំ ១៩៦០ មក ?

បានជានគរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាឈប់ដំណើរការចាប់ពីដំណាច់ទស្សវត […]

បានជានគរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាឈប់ដំណើរការចាប់ពីដំណាច់ទស្សវត្សឆ្នាំ ១៩៦០ មកព្រោះនៅពេលនោះកម្ពុជាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធ បន្តិចម្តងៗទៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាម  ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់