Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ហេតុអ្វីបានជាគេនិយាយថា ទឹកមានសារះសំខាន់ណាស់ចំពោះជីវិតនៅលើផែនដី?

គ្រូបង្រៀន
ភូមិវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ភូមិវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

បានជាគេនិយាយថា ទឹកមានសារះសំខាន់ណាស់ចំពោះជីវិតនៅលើផែនដី ពីព្រោះ ទឹកជាធាតុផ្សំ និងសារធាតុចិញ្ចឹមចាំបាច់នៃសារពាង្គកាយ ហើយក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតសារពាង្គកាយតាមរយះធាតុអាកាស និងអាកាសធាតុ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1