Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ហេតុអ្វីបានជាគេថាវដ្តអាសូតមានលក្ខណះសាំញាំខ្លាំង?

គ្រូបង្រៀន
ភូមិវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ភូមិវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

បានជាគេថាវដ្តអាសូតមានលក្ខណះសាំញាំខ្លាំង ពីព្រោះសត្វនិងរុក្ខជាតិពុំអាចប្រើអាសូតដោយផ្ទាល់ ដើម្បីផលិតប្រូតេអ៊ីននិងសមាសធាតុសំខាន់ៗផ្សេងៗទៀតបាន។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1