Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុក ធ្យូងថ្ម ឧស្ម័ន និងប្រេងធម្មជាតិជាឥន្ទនះផូស៊ីល?

គ្រូបង្រៀន
ភូមិវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ភូមិវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

បានជាគេចាត់ទុកថា ធ្យូងថ្ម ឧស្ម័ន និងប្រេងធម្មជាតិជាផូស៊ីលឥន្ទនះពីព្រោះ វាកកើតឡើងពីការពុកផុយនៃសំណល់សារពាង្គកាយមានជីវិត ដែលស្លាប់រាប់លានឆ្នាំមកហើយ។ វាជាសមាសធាតុដែលមានថាមពលខ្លាំង។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1