Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ហេតុអ្វីបានជាគេចាត់ទុកថា”តំនពុជគឺជាការបញ្ជូនពត៌មានពីណ្វៃយ៉ូទៅកាន់រីបូសូម”រឺជា”ដំណើរបញ្ជូនទំរងប្រូតេអ៊ីន?”

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២
  • តំនពូជ ជាបាតុភូតមួយដែលមេបាបញ្ជូនបណ្ដុំលក្ខណៈរបស់ខ្លួន(បញ្ជូនទំរងប្រូតេអ៊ីន)ទៅឲ្យកូននៅជំនាន់ក្រោយ។ ការបញ្ជូននេះកើតឡើងតាមរយៈកាម៉ែតមេបាដែលរលាយចូលគ្នា          បង្កើតជាស៊ីកូតដូច្នេះADNរបស់ស៊ីកូតគឺជាADNមេបាដែលមានសែនជាច្រើនចារឹកទុកនូវពត៌មានសេនេទិចពត៌មាននេះត្រូវបញ្ជូនពីណ្វៃយ៉ូទៅកាន់         រឺបូសូមដើម្បីសំយោគប្រូតេអ៊ីនកំនត់លក្ខណៈសារពាង្គកាយកូន។ ហេតុនេះគេចាត់ទុកតំនពូជគឺជាការបញ្ជូនពត៌មានពីណ្វៃទៅកានរីបូសូម។