Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ហេតុអ្វីបានជាក្នុងកោសិកាពូជបរិមាមានតែពាក់កណ្ដាលនៃបរិមាណាADNក្នុង កោសិកាលូតលាស់?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២
  • ពីព្រោះក្នុងកោសិកាបន្ដពូជក្រូម៉ូសូមត្រូវបន្ដយពាក់កណ្ដាល(2n n)ដោយសារមេយ៉ូស។ដូច្នេះ AND ដែលជាធាតុបង្ករបស់ក្រូម៉ូសូមត្រូវតែសមាមាត្រទៅនិងចំនួនក្រូម៉ូសូមគឺបន្ថយពាក់កណ្ដាលដែរ។