Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាមានអត្រាកំនើនអវិជ្ជមានក្នុងចន្លោះឆ្នាំ ១៩៧៥-១៩៧៩ ?

ពីឆ្នាំ១៩៧៥-១៩៧៩ ប្រជាជនកម្ពុជាមានអត្រាកំនើនអវិជ្ជមាន ដោយសារអត្រាមរណ ប្រមាមានកំរិតខ្ពស់ ហើយអត្រាជាតិប្រមាណមានការថយចុះខ្លាំង​ (សម័យកម្ពជាប្រជាធិបតេយ្យ)។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1