Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ហេតុអ្វីបានជាកន្ទុយអីយ៉ុងរបស់ផ្កាយដុះកន្ទុយ តែងតែតម្រង់ចេញពីព្រះអាទិត្យ?

បានជាអ៊ីយ៉ុងរបស់ផ្កាយដុះកន្ទុយ តែងតែតម្រង់ចេញពីព្រះអាទិត្យ ពីរព្រោះឥទ្ធិពលនៃខ្យល់ព្រះអាទិត្យដែលមានផ្ទុកអ៊ីយ៉ុងដែរ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1