មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ហេតុដូចម្តេចបានជាលេចឡើងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ?
ការចូលគណនី

Curriculum

ហេតុដូចម្តេចបានជាលេចឡើងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ?

មេរៀនអត្ថបទ

ហេតុដូចម្តេចបានជាលេចឡើងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ?

បានជាលេចឡើងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរព្រោះ៖​

  • សង្គ្រាមត្រជាក់៖ មនោគមន៍វិជ្ជាទាំងពីរអួសទាញកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាម
  • វិបត្តិសង្គម៖ អំពើពុករលួយ បក្សពួកនិយម ល្បែងស៊ីសង
  • វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច៖ ដួលរលំរោងចក្រ សហគ្រាសរដ្ឋបណ្តាលមកពីពុករលួយ បក្សពួក ល្បែង
  • វិបត្តិនយោបាយ៖ នយោ​បាយអព្យាក្រឹត្យមិនចំទិសបណ្តាលមកពីមនោគមន៍វិជ្ជាទាំងពីរ និងអ្នកដឹកនាំ​ខ្មែរលោភលន់
  • វត្តមានជនជាតិបរទេស ៖ ពួកយួន យៀកមិញ យៀកកុង បានចួលមករស់នៅគ្រប់ខេត្ត ទើបលន់ នល់និងសរីមតៈបង្ខខំចិត្តធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះសីហនុ ពីតំណែងនៅថ្ងៃ ១៨ មីនា ១៩៧០៕