Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ហេតុដូចម្ដេចបានជាគេចាតុទុកមូតូសនិងការបន្តពូជដោយឥតភេទជាការបន្ដពូជ?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

ពីព្រោះគ្រប់កោសិកាកូនដែលកើតពីមីតូស និងកើតពីការបន្ដពូជដោយឥតភេទសុទ្ធតែមានព័ត៌មានសេនេទិចដូចៗគ្នាទាំងអស់ហើយដូចកោសិកាដើមទៀតផង។