Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ហេតុដូចម្ដេចបានជាគេចាតុទុកមីតូសនៃសារពាង្គកាយឯកកោសិកាជាការបន្ដពូជ?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់

បានជាគេចាតុទុកមីតូសនៃសារពាង្គកាយឯកកោសិកាជាការបន្ដពូជ ពីព្រោះមីតូសនៃសារពាង្គកាយសិកាបានបង្កើតកោសិកាកូនដែលជាឯកត្ដៈថ្មីនិងបង្កើតចំនួនឯកត្ដៈកូនច្រើន។