Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ហេតុដូចម្ដេចបានជាកោសិកាកូនទទួលពត៌មានសេនេទិចទាំងស្រុងពីកោសិកាមេ?

ពីព្រោះនៅពេលធ្វើមីតូស៖

  • ក្នុងចន្លោះវគ្គម៉ូលេគុលADN ស្វ័យតំឡើងទ្វេ
  • នៅអាណាផាសមានការចែកស្មើជា២ក្រុមADN កូនទៅប៉ូលនីមួយៗ
  • ដូច្នេះកោសិកាកូនទទួល AND ទាំងស្រុកពីកោសិកាមេពោលគឺទទួលពត៌មានសេនេទិចទាំងស្រុង។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0