ច្បាប់អន្តរជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្ស

តើហេតុអ្វីបានជាកើតមានសិទ្ធិមនុស្ស?

បានជាកើតមានសិទ្ធិមនុស្សព្រោះ

  • ដោយសារភាពមហន្តរាយដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដែលបង្កឡើងដោយសង្រ្គាម​លោក​​​លើកទី២មកលើមនុស្ស មានទំហំធំក្រៃលែង។
  • ភាពខ្លោចផ្សា ហួសប្រមាណដែលកើតឡើងពី​មហន្តរាយនេះបានជំរុញ​ទឹកចិត្តអ្នកប្រាជ្ញដែលមានចិត្តស្រឡាញ់មនុស្សជាតិ និងសន្តិភាពឲ្យធ្វើ​ការតស៊ូយ៉ាងស្វិត​ស្វាញក្នុងការតាក់តែងនូវឯកសារសិទ្ធិមនុស្ស​នេះឡើង សំដៅទប់ស្កាត់សង្រ្គាមលោកនាពេលអនាគត។
  • ព្រោះសិទ្ធិមនុស្ស ជាឧបករណ៍ប្រឆាំងនឹងអំពើសង្កត់សង្កិនគ្រប់រូបភាព លុបបំបាត់ចោលនូវ មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានសង្រ្គាម និងជម្លោះ និងដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវពិភពលោក មួយដែលមានសន្តិភាព សេរីភាព ឥស្សរភាព និងមានការគោរពសេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់ មនុស្សគ្រប់រូប។