Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

រវាងភាពសុំាអសកម្មសិប្បនិមិត្ម និងភាពសុំាសកម្មសិប្បនិម្មតិ តើមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចម្តេច ?

រវាងភាពសុំាអសកម្មសិប្បនិមិត្ម និងភាពសុំាសកម្មសិប្បនិម្មតិមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចជា ៖

ភាពសុំាសកម្មសិប្បនិមិត្ម

  • លូតលាស់ចេញពីដំណប​ទៅនិងវ៉ាក់សាំង
  • រយះពេលបង្ការបានមួយជីវិត

ភាពសុំាអសកម្មសិប្បនិមិត្ម

  • បានពីមនុស្សផ្សេងទៀត និងសត្វណាមួយ
  • រយះពេលបង្ការបណ្តោះអាសន្ន ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1