Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

មេរៀនទី៦: សារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើជំរឿន (មេរៀនសង្ខេប សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា)

មេរៀនទី៦: សារៈសំខាន់ក្នុងការធ្វើជំរឿន

មេរៀនសង្ខេប សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា សំណួរ ចម្លើយ

  • តើជំរឿនជាអ្វី?
  • តើប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់ធ្វើជំរឿនប៉ុន្មានដងមកហើយ? នៅពេលណាខ្លះ?
  • ហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ធ្វើជំរឿន?
  • តើជំរឿនត្រូវការព័ត៌មានអ្វីខ្លះពីប្រជាជន?
  • តើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះ ដើម្បីជួយការធ្វើជំរឿនឲ្យបានជោគជ័យ?
  • ចូរសិក្សាប្រៀបធៀបរវាងជំរឿន និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
  • តើជំរឿនឆ្នាំ១៩៩៨មានអង្កការណាខ្លះជួយឧបត្ថម្ភកម្ពុជា?
  • តើជំរឿនមានសារៈសំខាន់ដូចម្ដេចខ្លះ?

 

ប្រភព៖ សៀវភៅសីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 20
មេរៀន: 8