Khmerrean.com

មេរៀនទី៥៖ ការងារ (មេរៀនសង្ខេប សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី៩)

ជំពូកទី ២  ការរស់នៅជាមួយសហគមន៍

មេរៀនទី៥៖ ការងារ

មេរៀនសង្ខេប សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី៩

មេរៀនសង្ខេប

ការងារជាប្រភពនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សគ្រប់ៗគ្នា។មនុស្សត្រូវការការងារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរៀងៗខ្លួន អ្នកខ្លះប្រើកម្លាំងកាយ ខ្លះប្រើកម្លាំងប្រាជ្ញា។ការងារត្រឹមត្រូវផ្ដល់ឱ្យយើងនូវ​កិត្តិយស សេចក្ដី​ថ្លៃថ្នូរ ថវិកាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារឱ្យមានភាពធូរធារ និងធ្វើឱ្យប្រទេសជាតិសម្បូរសប្បាយថ្កុំថ្កើង រុងរឿង​ផ្នែកសសេដ្ឋកិច្ចផង។ មនុស្សម្នាក់ៗត្រូវកំណត់គោលដៅនៃជីវិតតាមធនធាន និងលទ្ធភាព ចំណង់​ចំណូលចិត្ត ជំនាញ និងការខិត​ខំតស៊ូព្យាយាម ជម្នះរាល់ឧបសគ្គទើបទទូលជ័យជម្នះ។

ចំពោះកិច្ចការក្រុមហ៊ុន ក៏តែងតែមានវិវាទរវាងនិយោជក និងនិយោជិត។ វិវាទតែងតែដោះស្រាយ​តាមរយៈតុលាការ ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលដោយប្រើមធ្យោបាយសម្របសម្រួល និងផ្សះផ្សា។ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជាពុំទាន់មានតុលាការការងារទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏គេសង្កេតឃើញថា មានដូដកម្មប្តឹងតវ៉ារវាង​និយោជក និងនិយោជិតទៅប្រកសួងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈដើម្បីដោះស្រាយ។ ដូចនេះដើម្បីចៀសវាងជម្លោះនិយោជកត្រូវចៀសវាងសកម្មភាពដូចខាងក្រោម ៖

 • និយោជក មិនត្រូវវាយដំ គំរាមកំហែង គាបសង្កត់កូនជាងឡើយ
 • និយោជកត្រូវគោរពសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កូនជាង
 • មិនត្រូវប្រើល្បិចបញ្ឆោតកម្មករ ចុះកិច្ចសន្យានៅពេលនិយោជិតពុំទាន់យល់ច្បាស់លាស់
 • មិនបើកប្រាក់ឈ្នួលទាន់ពេល ឬប្រើល្បិចកេងប្រវ័ញ្ច
 • ជេរប្រមាថ ឬប្រើអំពើហិង្សាឃោរឃៅវាយដំ
 • កេងប្រវ័ញ្ចការងារប្រើបរិមាណច្រើនខុសពីកិច្ចសន្យា
 • មិនគោរពវិធានការអនាម័យ និងសន្តិសុខ។

និយោជិតគួរចៀសវាងសកម្មភាពដូចខាងក្រោម

 • ការលួច ការកេងប្រវ័ញ្ច និងផ្សាយអាថ៌កំបាំងពីវិជ្ជាជីវៈ
 • អំពើក្លែងបន្លំកិច្ចសន្យា ឬមិនព្រមអនុវត្តកិច្ចសន្យា
 • គំរាមកំហែង ជេរប្រមាថ វាយនិយោជក
 • ធ្វើការញុះញង់ឱ្យកម្មករឯទៀតប្រព្រឹត្តកំហុសធ្ងន់
 • ការឃោសនាសកម្មភាព ឬបាតុកម្មនយោបាយក្នុងសហគ្រាស។

 

សំណួរ និងចម្លើយ

 • តើគោលដៅការងាមានអត្ថន័យដូចម្តេច?
 • តើកិច្ចសន្យានៃការងារមានចំណុចសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ?
 • តើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលនិយោជក ឬមេជាងត្រូវចៀសវាង?
 • តើមូលហេតុអ្វីបានជាត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាការងាររវាងនិយោជក និងនិយោជិត?
 • តើនិយោជិតត្រូវចៀសវាងចំណុចមិនល្អអ្វីខ្លះ?
 • នៅពេលមានទំនាស់រវាងនិយោជិត និងនិយោជកតើត្រូវដោះស្រាយដូចម្តេច?
 • តើតួនាទីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលមានអ្វីខ្លះ?
 • ដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់តើការប្រើអំពើហិង្សា ផ្តល់គុណវិបត្តិធ្វីខ្លះដល់ភាគីទាំងសងខាង?
 • ប្រសិនបើនិយោជិត និងនិយោជកធ្វើការសហការគ្នា តើផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះ?
 • តើការងារណាប្រសើរជាងគេ?
 • តើមនុស្សត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួន?
 • តើរដ្ឋបាលការងារមានតួនាទីអ្វីខ្លះ?
 • តើការបណ្ដុះបណ្តាលជំនាញមានសារសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះ?
 • តើការធ្វើកិច្ចសន្យាការងារត្រូវគិតលើចំណុចអ្វីខ្លះ?
 • នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារ តើនិយោជកត្រូវទទួលខុសត្រូវដូចម្តេច?

 

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាសង្គម សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

មេរៀនទី៥៖ ការងារ

1
តើគោលដៅការងាមានអត្ថន័យដូចម្តេច?
2
តើកិច្ចសន្យានៃការងារមានចំណុចសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ?
3
តើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលនិយោជក ឬមេជាងត្រូវចៀសវាង?
4
តើមូលហេតុអ្វីបានជាត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាការងាររវាងនិយោជក និងនិយោជិត?
5
តើនិយោជិតត្រូវចៀសវាងចំណុចមិនល្អអ្វីខ្លះ?
6
នៅពេលមានទំនាស់រវាងនិយោជិត និងនិយោជកតើត្រូវដោះស្រាយដូចម្តេច?
7
តើតួនាទីក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាលមានអ្វីខ្លះ?
8
ដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់តើការប្រើអំពើហិង្សា ផ្តល់គុណវិបត្តិធ្វីខ្លះដល់ភាគីទាំងសងខាង?
9
ប្រសិនបើនិយោជិត និងនិយោជកធ្វើការសហការគ្នា តើផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដូចម្ដេចខ្លះ?
10
តើការងារណាប្រសើរជាងគេ?
11
តើមនុស្សត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកំណត់គោលដៅរបស់ខ្លួន?
12
តើរដ្ឋបាលការងារមានតួនាទីអ្វីខ្លះ?
13
តើការបណ្ដុះបណ្តាលជំនាញមានសារសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះ?
14
តើការធ្វើកិច្ចសន្យាការងារត្រូវគិតលើចំណុចអ្វីខ្លះ?
15
នៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការងារ តើនិយោជកត្រូវទទួលខុសត្រូវដូចម្តេច?

ជាអ្នកទីមួយដែលផ្តល់មតិយោបល់។

សូម ចូលគណនី ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
បញ្ជីចូលចិត្ត
មេរៀន: 15