Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

មេរៀនទី២: ការសម្រេចចិត្តដោយទំនួលខុសត្រូវ (សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនសង្ខេប ពន្យល់ពាក្យ សំណួរ ចម្លើយ​ វិញ្ញាសាប្រឡង)

សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀនសង្ខេប ពន្យល់ពាក្យ សំណួរ ចម្លើយ​ វិញ្ញាសាប្រឡង

ជំពូកទី១ : តម្លៃមនុស្ស

មេរៀនទី២: ការសម្រេចចិត្តដោយទំនួលខុសត្រូវ

ពន្យល់ពាក្យ

 • អាទិភាព
 • ឧបសគ្គ
 • វិសាលភាព

សំណួរ ចម្លើយ

 • តើទំនួលខុសត្រូវជាអ្វី?
 • តើផែនការសម្រចចិត្តជាអ្វី?
 • តើការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយ អ្នកត្រូវធ្វើផ្នែកលើអ្វីខ្លះ?
 • តើការទទួលខុសត្រូវមានអត្ថន័យដូចម្ដេច?
 • តើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវមានអត្ថន័យយ៉ាងណា?
 • តើអ្វីជាផែនការសម្រេចចិត្ដ?
 • តើអ្វីការកំណត់អាទិភាពផ្នែកលើចំណុចអ្វីខ្លះ?
 • ប្រសិនបើអ្នកចង់សម្រេចចិត្តថានិងធ្វើអ្វីមួយ តើអ្នកគិតលើចំណុចអ្វីខ្លះ?
 • តើការសម្រេចចិត្តប្រភេទណា ដែលផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់អនាគតរបស់ខ្លួននិងសង្គម?
 • ចូលបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍នៃការសម្រេចចិត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ?

 

ប្រភព៖ សៀវភៅសិក្សាសង្គម សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

ពន្យល់ពាក្យ

1
អាទិភាព
2
ឧបសគ្គ
3
វិសាលភាព

សំណួរ ចម្លើយ

1
តើទំនួលខុសត្រូវជាអ្វី?
2
តើផែនការសម្រចចិត្តជាអ្វី?
3
តើការសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយ អ្នកត្រូវធ្វើផ្នែកលើអ្វីខ្លះ?
4
តើការទទួលខុសត្រូវមានអត្ថន័យដូចម្ដេច?
5
តើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវមានអត្ថន័យយ៉ាងណា?
6
តើអ្វីជាផែនការសម្រេចចិត្ដ?
7
តើអ្វីការកំណត់អាទិភាពផ្នែកលើចំណុចអ្វីខ្លះ?
8
ប្រសិនបើអ្នកចង់សម្រេចចិត្តថានិងធ្វើអ្វីមួយ តើអ្នកគិតលើចំណុចអ្វីខ្លះ?
9
តើការសម្រេចចិត្តប្រភេទណា ដែលផ្ដល់ផលអាក្រក់ដល់អនាគតរបស់ខ្លួននិងសង្គម?
10
ចូលបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍នៃការសម្រេចចិត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវ?

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 110
មេរៀន: 13