Khmerrean.com

មេរៀនទី១២: ពលរដ្ឋពិភពលោក (មេរៀនសង្ខេប សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា សំណួរ ចម្លើយ)

មេរៀនទី១២:   ពលរដ្ឋពិភពលោក

  • ចូរបង្ហាញពីប្រទេសចំនួន៥ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ?
  • តើប្រទេសណាដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក?
  • តើពិភពលោកទាំងមូលមានចំនួនប្រជាជនសរុបទាំងអស់ប៉ុន្មាន?
  • តើកំណើនប្រជាជនផ្ដល់ការលំបាកអ្វីខ្លះដល់សង្គមមនុស្ស? ចូរពន្យល់។
  • តើយើងត្រូវមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតមកពីកំណើនប្រជាជន?
  • ចូររាប់ឈ្មោះប្រទេសចំនួនបីដែលមានដង់ស៊ីតេប្រជាជនខ្ពស់ជាងគេ?

ប្រភព៖ សៀវភៅសីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

មេរៀនទី១២: ពលរដ្ឋពិភពលោក

1
ចូរបង្ហាញពីប្រទេសចំនួន៥ដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ?
2
តើប្រទេសណាដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក?
3
តើពិភពលោកទាំងមូលមានចំនួនប្រជាជនសរុបទាំងអស់ប៉ុន្មាន?
4
តើកំណើនប្រជាជនផ្ដល់ការលំបាកអ្វីខ្លះដល់សង្គមមនុស្ស? ចូរពន្យល់។
5
តើយើងត្រូវមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតមកពីកំណើនប្រជាជន?
6
ចូររាប់ឈ្មោះប្រទេសចំនួនបីដែលមានដង់ស៊ីតេប្រជាជនខ្ពស់ជាងគេ?

ជាអ្នកទីមួយដែលផ្តល់មតិយោបល់។

សូម ចូលគណនី ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
បញ្ជីចូលចិត្ត
មេរៀន: 6