Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

មូលហេតុអ្វីបានជារបបប្រល័យពូជសាសន៍ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) សម្លាប់មនុស្ស ហើយតើវាមានផលវិបាកអ្វីខ្លះដល់កម្ពុជា?

ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1