Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ពន្យល់ពាក្យ ក្រូម៉ាទីន ក្រូម៉ាទីត ក្រូម៉ូសូម មីតូស សង់ត្រូមែ ។

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

ពន្យល់ពាក្យៈ

  • ក្រូម៉ាទីនៈ ជាសមាសធាតុអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីចនិងប្រូតេអ៊ីនដែលបង្កជាក្រូម៉ូសូម ។
  • ក្រូម៉ាទីនៈ ដៃម្ខាងរបស់ក្រូម៉ូសូម កើតឡើងដោយសារការបែកជាពីរនៃក្រូម៉ូសូមនៅពេលមីតូស ។
  • ក្រូម៉ូសូមៈ ផ្ទុកព័ត៌មានសេនេទិចក្រោមរូបភាពជា ADN ។
  • មីតូសៈ ជាលំនាំមួយដែលណ្វៃយ៉ូកោសិកាមួយត្រូវបានចែកខ្លូនជាណ្វៃយ៉ូកូនពីរដែលមានចំនួនក្រូម៉ូសូមដូចទៅនិងក្រូម៉ូសូមរបស់កោសិកាមេបា ។
  • សង់ត្រូមែៈ ជាកន្លែងក្រូម៉ាទីតទាំងពីរភ្ជាប់គ្នា និងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនិងសរសៃអាក្រូម៉ាទិច ។
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1