Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ប្រៀបធៀបបាសអាសូតរបស់ADNនិងARN។

អ៊ីដ្រូលីសADNផ្ដល់

  • អាស៊ីតផូស្វរិចH3PO4
  • ស្ករដេអុកស៊ីរីបូសC5H10O4
  • បាសនីទ្រិចA,T,C,G

អ៊ីដ្រូលីសARNផ្ដល់

  • អាស៊ីតផូ្វរិចH3PO4
  • ស្កររីបូសC5H1005
  • បាសនីទ្រិចA,U,C,G

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0