Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ប្រៀបធៀបការតំរៀបនៃទ្រនុងស្លឹក ម៉ូណូកូទីលេដូននិងទ្រនុងស្លឹកឌីកូទីលេដូន ។

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

ប្រៀបធៀបការតំរៀបនៃទ្រនុងស្លឹក ម៉ូណូកូទីលេដូននិងទ្រនុងស្លឹកឌីកូទីលេដូន​

  • ទ្រនុងស្លឹកឌីកូទីលេដូនតម្រៀបបែកខ្នែងជាបណ្តោយមួយនៅពាសពេញផ្ទៃស្លឹក
  • ទ្រនុងស្លឹកម៉ូណូកូទីលេដូន តម្រៀបស្របតាមបណ្តោយស្លឹក ។
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1