Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ប្រសិនបើគ្រួសារមួយមានទំនាស់កើតឡើង តើប៉ះពាល់ដល់សមាជិកគ្រួសារយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ?

គ្រូបង្រៀន
វប្បធម៌ទូទៅ
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
វប្បធ៌ទូទៅ

ប្រសិនបើគ្រួសារមួយមានទំនាក់ទំនងកើតឡើង់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សមាជិកគ្រួសារដូចជា៖

  • សមាជិកក្នុងគ្រួសារបាត់បង់កិត្តិយស
  • ចំណាយធនធានរបស់គ្រួសារក្នុងការព្យាបាលរបួស ឬទិញសម្ភារៈបន្ទាន់មានអំពើហិង្សា
  • កូនរបស់ពួកគេបាត់បង់ អនាគតតាមរយៈការឈប់រៀនរបស់ពួកគេ
  • ធ្វើឲ្យកូនរបស់ពួកគេបាត់បង់នូវភាពកក់ក្តៅដែលទទួលបានពីឪពុកម្តាយ ឮ
  • ធ្វើឲ្យសមាជិកគ្រួសារ សម្លងនូវរូបភាពហិង្សាក្នុងគ្រួសារ
  • ធ្វើឲ្យក្នុងគ្រួសារបាត់បង់សាមគ្គីភាព… ។
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1