Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

បាតុភូតសំខាន់គួរឲ្យកត់សំគាល់ក្នុងចំណែកទី១នៃមេយ៉ូសគឺអ្វី?

បាតុភូតសំខាន់គួរឲ្យកត់សំគាល់ក្នុងចំណែកទី២នៃមេយ៉ូសគឺអ្វី?

  • គឺកាផ្ដាច់ចេញពីគ្នានៃក្រូម៉ូសូម អូម៉ូឡូកនីមួយៗដែលបណ្ដាលឲ្យបន្ថយចំនួនក្រូម៉ូសូមពាក់កណ្ដាល(ពី 2n   =>     n )។
  • គឺការផ្ដាច់ចេញពីគ្នានៃក្រូម៉ាទីតបងប្អូនរបស់ក្រូម៉ូសូមនីមួយៗដោយសារសង់ត្រូមែរធ្វើចំណែកបណ្ដាលឲ្យក្រូម៉ូសូមនៅ n ដដែល(ពី n =>    n)។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0