Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

នៅឆ្នាំ1987មានតំណាងប្រទេសមួយចំនួន បានប្រជុំគ្នានៅទី ក្រុង ម៉ុងរេអាល់នៃប្រទេសកាណាដា ដើម្បីធ្វើអ្វីខ្លះ?

នៅឆ្នាំ១៩៨៧ មានតំណាងប្រទេសមួយចំនួនបានប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់នៃប្រទេសកាណាដា ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើពិធ្វើការម៉ុងរេអាល់ ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការកាត់បន្ថយការផលិតសារធាតុក្លរ៉ូភ្លុយអរ៉ូកាបូនចំនួន ៥០% ត្រឹមឆ្នាំ១៩៩៨។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1