Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

នៅក្នុងមណ្ឌលអាកាសរចល់ តើឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេ ហើយសំខាន់ជាងគេគឺអ្វី?

នៅក្នុងមណ្ឌលអាកាសរចល់ ឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចាក់ដែលមានចំនួនច្រើនជាងគេ ហើយសំខាន់ជាងគេគឺ កាបូនឌីអុកស៊ីត (CO)។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1