Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើឧស្ម័នអូសូនស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលណាខ្លះនៃបរិយាកាស?

ឧស្ម័នអូសូនស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលនៃបរិយាកាសស្ងប់ (៩៩%) និងស្ថិតនោក្នុងមណ្ឌលអាកាសរចល់ (១០%)។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1