Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើអ្វីជាអ្នកភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេជាមួយនឹង ARNt ?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

អ្នកភ្ជាប់អាស៊ីតអាមីនេជាមួយនឹង ARNt គឺអង់ស៊ីមអាមីណូអាស៊ីល ARNt សាំងតេតាសនិងថាមពលATP ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1