Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតទ្រឹស្ដីគម្លាតបាតមហាសមុទ្រ ?

អ្នកបង្កើតទ្រឹស្ដីគម្លាតបាតមហាសមុទ្រ គឺលោកហារីហេស ជនជាតិអាមេរិច នៅឆ្នាំ ១៩៦០ ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1