Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើអ្នកណាខ្លះអាចផ្តួចផ្តើមសម្បទានដីសង្គមកិច្ច ?

អ្នកដែលអាចផ្តួចផ្តើមសម្បទានដីសង្គមកិច្ចៈ

  • ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ឬច្រើននាក់ឬអង្គការឬតំណាងប្រជាពលរដ្ឋអាចផ្តួចផ្តើមធ្វើផែនការដាក់ស្នើសុំសម្បទានដីសង្គមកិច្ចតាមរយៈឃុំសង្គាត់
  • ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយឬច្រើនអាចផ្តួចផ្តើមធ្វើផែនការ និងដាក់ជូនផែនការនេះទៅគណៈកម្មធិការសម្បទានដីសង្គមកិច្ចថ្នាក់ជាតិ ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1