Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើអ៉ីប៉ូភីសស្ថិតនៅកន្លែងណា ? មានប៉ុន្មានផ្នែក ? អ្វីខ្លះ ? តើផ្នែកនីមួយៗផលិតអរម៉ូនដែរទេ ?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

អ៊ីប៉ូភីសជាក្រពេញតូចមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលខាងក្រោមអ៊ីប៉ូតាឡាមុស ។ អ៊ីប៉ូភីសចែកចេញជាពីរផ្នែកគឺ អ៊ីប៉ូភីសមុខ និងអ៊ីប៉ូភីសក្រោយ ។ អ៊ីប៉ូភីសក្រោយមិនផលិតអរម៉ូនទេ ប៉ុន្តែវាស្តុកអរម៉ូន ADH​ និងអុកស៊ីតូស៊ីនដែលផលិតដោយអ៊ីប៉ូតាឡាមុស ។ អ៊ីប៉ូភីសមុខផលិតអរម៉ូន ​​​6 ប្រភេទ​គឺ អរម៉ូនលូតលាស់ អរម៉ូនប្រូឡាក់ទី​ អរម៉ូនមេឡាណូស៊ីតស្ទីមុយឡង់ អរម៉ូនទីរេអូស្ទីមុយលីន អរម៉ូនអាដ្រេណូករទ្រីត្រូប និងអរម៉ូនកូណាដូស្ទីមុយលីន ។ អរម៉ូននីមួយៗ​នេះផលិតចេញពីកោសិកាប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដែលស្ថិតនៅក្នុងអ៊ីប៉ូភីសមុខ ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1