Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើអាំងស៊ុយលីនជ្រូក និងមនុស្សខុសគ្នាដោយប្រភេទអាស៊ីតអាមីនេចំនួនប៉ុន្មាន ?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

អាំងស៊ុយលីនជ្រូកនិងមនុស្សខុសគ្នាដោយប្រភេទអាស៊ីតអាមីនេចំនួន3 ៖

  • អាស៊ីតអាមីនេទី8 ចំពោះជ្រូកគឺ អាឡានីន ឯមនុស្សគឺ ត្រេអូនីន
  • អាស៊ីតអាមីនេទី9 របស់ជ្រូកគឺ គ្លីស៊ីន ឯមនុស្សគឺ សេរីន
  • អាស៊ីតអាមីនេទី10 របស់ជ្រកគឺ វ៉ាលីន ឯមនុស្សគឺ អ៊ីសូឡឺស៊ីន ។
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1