Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើអាស៊ីតអាមីនេមាននាទី ប៉ុន្មានយ៉ាង? អ្វីខ្លះ?

អាស៊ីតអាមីនេមាននាទី២យ៉ាង គឺនាទីអាស៊ីត(-COOH)និងនាទីបាស(-NH2)។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0