Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើអាកាសធាតុភីលីពីនមានលក្ខណៈដូចម្តេច?

គ្រូបង្រៀន
ភូមិវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់

រទេសភីលីពីនទទួលឥទ្ធិពលអាកាសធាតុត្រូពិចក្តៅសើម។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1