Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសឲ្យបណ្ដាប្រទេសចុះហត្ថលេខា លើពិធីការស្ដីពីការហត្ថលេខាការបញ្ចេញចោលសារធាតុNO នៅក្នុងឆ្នាំណា? តើមានប្រទេសប៉ុន្មានចូលរួមចុះហត្ថលេខា?

អង្គារសហប្រជាជាតិប្រកាសឲ្យបណ្ដាប្រទេសចុះហត្ថលេខាល់ពិធីការស្ដីពី ការកាត់បន្ថយាការបញ្ចេញចោលសារធាតុអាសូតអុកស៊ីត (NO) នោក្នុងឆ្នាំ1988-1989 ។ មានប្រទេសចំនួន ២៧ បានចូលរួមចុះហត្តលេខាលើពិធីការនេះ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1