Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសឲ្យបណ្ដាប្រទេសចុះហត្ថលេខា លើពិធីការស្ដីពីការហត្ថលេខាការបញ្ចេញចោលសារធាតុNO នៅក្នុងឆ្នាំណា? តើមានប្រទេសប៉ុន្មានចូលរួមចុះហត្ថលេខា?

គ្រូបង្រៀន
ភូមិវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ភូមិវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

អង្គារសហប្រជាជាតិប្រកាសឲ្យបណ្ដាប្រទេសចុះហត្ថលេខាល់ពិធីការស្ដីពី ការកាត់បន្ថយាការបញ្ចេញចោលសារធាតុអាសូតអុកស៊ីត (NO) នោក្នុងឆ្នាំ1988-1989 ។ មានប្រទេសចំនួន ២៧ បានចូលរួមចុះហត្តលេខាលើពិធីការនេះ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1