Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

តើអង្គការសហប្រជាជាតិជាអង្គការអ្វី? បង្កើតឡើងដើម្បីអ្វី? បង្កើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា? មានសមាជិកប៉ុន្មានប្រទេស?

0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ប្រវត្តិវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧-12,៨,៩,១០,១១,១២

តើអង្គការសហប្រជាជាតិជាអង្គការអ្វី?

តើអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វី?

តើអង្គការសហប្រជាជាតិបង្កើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា? មានសមាជិកប៉ុន្មានប្រទេស?

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 3